Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: sociální politika

Celkem nalezeno 6 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 911/0 Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 363/2021 Sb.
 941/0 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 111. schůze
 1139/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postiženímVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 1191/0 Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030Zpráva a jinéČtení, zařazena na pořad 111. schůze
 1236/0 N. z. o integračním sociálním podniku Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1237/0 Novela z. o sociálních službách - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 328/2021 Sb.


ISP (login)