Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: veřejné finance

Celkem nalezeno 73 tisků. (1. strana, celkem stran: 4)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 1150 Soubor - otázka poslance Jozefa Wagnera přednesená na 22. scPísemná interpelace 
 1641 Interpelace poslance Františka KačenkyPísemná interpelace 
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 433/0 Vládní návrh zákona o rozpočtových pravidlech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 218/2000 Sb.
 434/0 Vládní návrh zák. a o rozpoč. prav. územních rozpočtů - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 250/2000 Sb.
 514/0 Fin. prostředky poskyt. na obnovu vod. toků po povodníchZpráva a jinéSchválena
 729/0 Zpr. o vyčíslení škod způs. povodněmi v letech 97 a 98Zpráva a jinéVzato na vědomí
 797/0 Interpelace V. Filipa ve věci projektu Slunce do školPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 834/0 Interpelace W.Bartoše ve věci pochyb.MŠMT k soukr.školePísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 973/0 Vládní návrh zákona o pozemních komunikacíchVládní návrh zákonaSchváleno, 489/2001 Sb.
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 12/0 Nov. zák. o převodu majetku státu na jiné osoby Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 115/0 Návrh ústavního zákona o rozpočtové kázni ČR Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 480/0 V.n.z. o přezkoumávání hospodaření územn.samosp. celkůVládní návrh zákonaSchváleno, 420/2004 Sb.
 481/0 V.n.z. o přezk.hosp.územn.sam.celků - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 421/2004 Sb.
 713/0 Interpelace P.Kováčika na V.Špidlu ve věci nakládání s finanč. prostředky státu na MIPísemná interpelaceInterpelující nebyl přítomen
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 107/0 Novela z. o rozpočtových pravidlechVládní návrh zákonaSchváleno, 174/2007 Sb.
 183/0 Novela z. o finanční kontrole - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 298/2007 Sb.
 293/0 Novela z. o rozpočtových pravidlech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 26/2008 Sb.
 338/0 Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 27/2008 Sb.
 363/0 Interpelace M. Váni na M. Topolánka ve věci vládní reformy veřejných financíPísemná interpelaceNesouhlas s odpovědí
 526/0 Interpelace M.Váni na M.Topolánka ve věci reformy veřej. financíPísemná interpelaceStažena

1 2 3 4ISP (login)