Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: azylové právo

Celkem nalezeno 20 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 627 Novela z. 498/90 Sb., o uprchlícíchVládní návrh zákonaSchváleno, 317/1993 Sb.
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 189/0 M.Grebeníčka ve věci zřízení záchyt.střed.pro běžencePísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 190/0 Vládní návrh zákona o azylu a novela zákona o Policii ČRVládní návrh zákonaSchváleno, 325/1999 Sb.
 921/0 Vládní návrh zákona o azylu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 2/2002 Sb.
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 69/0 Vládní návrh zákona o azylu - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 519/2002 Sb.
 108/0 Návrh novely zákona o azylu Návrh zákona zastupitelstva kraje Vzat zpět před projednáváním
 407/0 Interpelace I. Langera na S. Grosse ve věci migrace RómůPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 761/0 Úml. o určení státu příslušného pro posuzov.žádosti o azylMezinárodní smlouvaSchválena
 821/0 Novela z. o azylu - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 57/2005 Sb.
 882/0 Novela z. o azylu a Policii ČRVládní návrh zákonaSchváleno, 350/2005 Sb.
 1068/0 Novela z. o cestovních dokladech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 136/2006 Sb.
 1233/0 Novela z. o azylu - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 165/2006 Sb.
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 70/0 Novela z. o pobytu cizinců na území ČRVládní návrh zákonaSchváleno, 427/2010 Sb.
 726-E/0 Rozh.Rady - rámec pro Agenturu EU pro zákl.práva 2013–2017Předchozí souhlas s rozhodnutím orgánů EU 
 843/0 Novela z. o azylu a Policii ČR - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 103/2013 Sb.
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 463/0 Novela z. o azylu a o pobytu cizinců na území ČR - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 314/2015 Sb.
 598/0 Novela z. o azylu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 808/0 N. z. o ochraně před ilegální migrací Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 909/0 Novela z. o evidenci obyvatel - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 456/2016 Sb.
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 1033/0 Novela z. o azylu - EUVládní návrh zákona1. čtení, navržen na pořad 79. schůze (od 19. 1. 2021)


ISP (login)