Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: prevence environmentálních rizik

Celkem nalezeno 6 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 11/0 Změny přílohy III Rotterdamské úmluvyMezinárodní smlouvaSchválena, 35/2018 Sb. m. s.
 173/0 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 98/2019 Sb.
 178/0 Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi 2017Zpráva a jinéVzato na vědomí
 346/0 Novela z. o prevenci závažných havárií Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 62. schůze
 556/0 Novela z. o vodách (vodní zákon) - EUVládní návrh zákonaSenát
 1021/0 Novela z. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy - EUVládní návrh zákona1. čtení, zařazen na pořad 62. schůze


ISP (login)