Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 15 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 367 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 529 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 1021 Interpelace poslance Jiřího DrápelyPísemná interpelace 
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 405/0 Návrh novely obecního zřízení a rozpočtových pravidel rep. Poslanecký návrh zákona 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 747/0 Novela z. o rozpoč. určení daníVládní návrh zákonaSchváleno, 1/2005 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 210/0 Novela zákona o rozpočtovém určení daní Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 542/0 Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůVládní návrh zákonaSchváleno, 477/2008 Sb.
 558/0 Novela z. o dani z nemovitostíVládní návrh zákonaSchváleno, 1/2009 Sb.
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 694/0 Novela z. o rozpočtovém určení daníVládní návrh zákonaSchváleno, 295/2012 Sb.
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 294/0 Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůVládní návrh zákonaSchváleno, 24/2015 Sb.
 777/0 Novela z. o rozpočtovém určení daní Návrh zákona zastupitelstva kraje 1. čtení
 791/0 Novela z. o rozpočtovém určení daní Návrh zákona zastupitelstva kraje Schváleno, 260/2017 Sb.
 830/0 Novela z. o rozpočtovém určení daní Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 878/0 Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Senátní návrh zákona 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 286/0 Novela z. o místních poplatcíchVládní návrh zákonaSchváleno, 278/2019 Sb.


ISP (login)