Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: telekomunikace

Celkem nalezeno 39 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 1732 Interpelace poslance Jaroslava BroulíkaPísemná interpelace 
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 378/0 Návrh zákona o telekomunikacích Poslanecký návrh zákona Vláda
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 390/0 Zákon o telekomunikacích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 151/2000 Sb.
 673/0 Novela zákona o zadávání veřejných zakázek Poslanecký návrh zákona Schváleno, 142/2001 Sb.
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 47/0 Tamperská úmluva o poskytování telekomunikačních zdrojůMezinárodní smlouvaSchválena, 70/2006 Sb. m. s.
 213/0 Vl. návrh zákona o telekomunikacích, o poštovních službách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 225/2003 Sb.
 535/0 Dohoda o Mez. telekomunikač. družicové organizaciMezinárodní smlouvaSchválena
 768/0 V.n.z o elektronických komunikacích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 127/2005 Sb.
 872/0 Zpráva Rady RTV o digitalizaci - 2004Zpráva a jiné 
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 6/0 Zpr. o činnosti Českého telekomunikačního úřadu za rok 2005Zpráva a jinéVzato na vědomí
 118/0 Novela z. o ochraně hospodářské soutěže - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 71/2007 Sb.
 228/0 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2006Zpráva a jinéSchválena
 258/0 Novela zákona o trestním řízení soudnímVládní návrh zákonaSchváleno, 177/2008 Sb.
 262/0 Novela z. v souvis. s přechodem na digitální telev.vysíláníVládní návrh zákonaSchváleno, 304/2007 Sb.
 513/0 Dohoda o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaciMezinárodní smlouvaSchválena
 593/0 Změna Ústavy Mezinárodní telekomunikační unieMezinárodní smlouvaSchválena
 594/0 Doh. o plánování šíření zemského digitálního vysíláníMezinárodní smlouvaSchválena
 1025/0 Novela z. o elektronických komunikacích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 153/2010 Sb.
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 242/0 Základní dokumenty Mezinárodní telekom. unie a jejich změnyMezinárodní smlouvaSchválena
 347/0 Novela z. o elektronických komunikacích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 468/2011 Sb.

1 2ISP (login)