Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: správní delikt

Celkem nalezeno 10 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 30/0 Novela z. o Ústavním soudu Senátní návrh zákona Schváleno, 173/2018 Sb.
 84/0 Novela z. o některých přestupcích Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 290/0 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 296/0 Novela z. o pozemních komunikacích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 54. schůze (od 7. 7. 2020)
 419/0 Písemná interpelace S. Blahy na J. Kněžínka ve věci umož.příkaz.říz. při řeš.přestupků v souvis.se zák.o střetu zájmůPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 438/0 Novela z. o zdravotnických prostředcích - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 514/0 Novela z. na ochranu zvířat proti týrání - EUVládní návrh zákona3. čtení, navržen na pořad 54. schůze (od 7. 7. 2020)
 635/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 54. schůze (od 7. 7. 2020)
 670/0 Novela z. o odpovědnosti za přestupkyVládní návrh zákona1. čtení, navržen na pořad 54. schůze (od 7. 7. 2020)
 845/0 Novela z. o Rejstříku trestů Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 54. schůze (od 7. 7. 2020)


ISP (login)