Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: právní spolupráce

Celkem nalezeno 17 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 239/0 Smlouva mezi ČR a USA o právní pomociMezinárodní smlouvaSchválena, 40/2000 Sb. m. s.
 491/0 Evropská úmluva o předání žádosti o právní pomocMezinárodní smlouvaSchválena, 110/2000 Sb. m. s.
 1032/0 Smlouva mezi ČR a Ukrajinou o právní pomocMezinárodní smlouvaSchválena, 123/2002 Sb. m. s.
 1140/0 Vládní návrh zákona - trestní řád - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 200/2002 Sb.
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 387/0 Novela z. o jednacím řádu Senátu Senátní návrh zákona Schváleno, 172/2004 Sb.
 770/0 Dodat. prot.k Evrop. úml. o před žád.o práv.pomocMezinárodní smlouvaSchválena, 90/2005 Sb. m. s.
 873-E/0 Výměna údajů z rejstříku trestůAkty a dokumenty EU 
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 31/0 Dodatková úmluva o vzájemné právní pomoci mezi ČR a USAMezinárodní smlouvaSchválena, 5/2010 Sb. m. s.
 343/0 Protokol ke Smlouvě mezi ČR a Ukrajinou o právní pomociMezinárodní smlouvaSchválena, 77/2008 Sb. m. s.
 595/0 Novela z. o trestním řízení soudním (trestní řád) - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 457/2008 Sb.
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 617/0 N.z. o obětech trestných činů - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 45/2013 Sb.
 962/0 Prot.mezi ČR a Slov.rep.o právní pomoci poskyt.justič.orgányMezinárodní smlouva2. čtení
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 69/0 Sml. mezi ČR a Rep. Kazachstán o vzájemné právní pomociMezinárodní smlouvaSchválena, 55/2014 Sb. m. s.
 103/0 Doh.mezi ČR a Zvl.adm.obl.Hongkong o vzáj.pomoci v tr.věcechMezinárodní smlouvaSchválena, 15/2015 Sb. m. s.
 110/0 Prot.mezi ČR a Slov.rep.o právní pomoci poskyt.justič.orgányMezinárodní smlouvaSchválena, 65/2014 Sb. m. s.
 801/0 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 57/2017 Sb.
 876/0 N. z. o evropských politických stranách - EUVládní návrh zákonaNepřijato


ISP (login)