Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: přeshraniční spolupráce

Celkem nalezeny 4 tisky.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 57/0 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 178/2018 Sb.
 582/0 Novela z. o ochraně spotřebitele - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 238/2020 Sb.
 909/0 Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn. - EUVládní návrh zákonaVráceno Senátem, navržen na pořad 72. schůze (od 1. 12. 2020)
 994/0 Novela z. - občanský zákoník - EUVládní návrh zákona1. čtení, navržen na pořad 72. schůze (od 1. 12. 2020)


ISP (login)