Sněmovní tisk 728/0, část č. 1/3
Písemná interpelace P. Třešňáka na A. Babiše ve věci interpelace na předsedu vlády

Soubory sněmovního tisku

Informace o interpelaci  
t072800.pdf 
Písemná interpelace  
t0728a0.pdf (Dokument PDF, 88 KB) 
Odpověď na písemnou interpelaci  
t0728b0.pdf (Dokument PDF, 56 KB) 

Published

21. January 2020 v 21:56
ISP (login)