Sněmovní tisk 725/0, část č. 1/3
Písemná interpelace F. Elfmarka na A. Babiše ve věci interpelace na předsedu vlády

Soubory sněmovního tisku

Informace o interpelaci  
t072500.pdf 
Písemná interpelace  
t0725a0.pdf (Dokument PDF, 87 KB) 
Odpověď na písemnou interpelaci  
t0725b0.pdf (Dokument PDF, 60 KB) 

Published

21. January 2020 v 21:38
ISP (login)