Záznam z jednání č. 38 (16. dubna 2014)
ISP (login)