Organisational Committee
Resolution č. 5 (23. července 1998)

Related Documents

14 Evropská charta místní samosprávy
ISP (login)