Committee for Petitions
Resolution č. 116 (29. dubna 1998 K bodu: Postoupení peticí došlých Poslanecké sněmovně v období od 11. 3. 1998 do 28.)
ISP (login)