Committee for Petitions
Resolution č. 115 (29. dubna 1998 K bodu: Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru)
ISP (login)