Committee for Foreign Affairs
Resolution č. 13 (30. září 1998)

Related Documents

14 Evropská charta místní samosprávy
ISP (login)