Záznam z jednání č. 49 (18. února 2021)
ISP (login)