Záznam z jednání č. 40 (10. září 2020)
ISP (login)