Committee for Defence and Security
Session invitation č. 60

Related Documents

949 Návrh branného zákona

992 Návrh novely zákona o vojácích z povolání

1021 Senátní návrh zák. o zpřístupnění svazků StB

1030 Návrh zákona o Horské službě ČR

1071 Vládní návrh zákona o zbraních - EU

1093 Vládní návrh zákona o vojenských veteránech

1148 Vl. návrh zákona o ochraně stát. hranic - EU

1154 Vládní návrh zákona o služebním poměru přísušníků - EU

1155 V. zák. souv. s přijetím zák. o služ. poměru přísluš. - EU

1160 V. zák. o ukončení činnosti okresních úřadů

1164 Vládní návrh zákona o pobytu cizinců na území ČR - EU

1176 Vyhodnocení AČR v mírových operacích
ISP (login)