Committee for Petitions
Minutes č. 17

Related Documents

14 Evropská charta místní samosprávy

44 Návrh zákona o referendu

120 Návrh ústavního zákona o referendu

134 Vládní návrh novely zákona o advokacii

159 Vládní návrh novely zákona o nabývání a pozbývání st. obč.
ISP (login)