Záznam z jednání č. 24 (5. června 2019)
ISP (login)