Záznam z jednání č. 16 (13. prosince 2018)
ISP (login)