Usnesení PS č. 463

k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny ke Dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti /sněmovní dokument 2076/ (25. ledna 2019)
ISP (login)