Minutes č. 9 (6. června 2018)

Přílohy dokumentu

Zapis9sch.docx
hlasovacitabulky.pdf (Dokument PDF, 802 KB)

Related Documents

32 Novela z. o daních z příjmů

38 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi

41 Novela z. o evidenci tržeb

67 N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojištění

69 Novela z. o majetku České republiky

77 Novela z. o daních z příjmů

80 Novela z. o daních z příjmů

93 Novela z. o dluhopisech

104 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

112 N.z.o zrušení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búšehr

130 Novela z. o zrušení Fondu národního majetku
ISP (login)