Subcommittee on the Constitution of the Czech Republic and Parliamentary Procedures
Session invitation č. 10 (14. října 2015)

Related Documents

411 Vl.n. ústavního z. o rozpočtové odpovědnosti

412 Vl.n.z. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
ISP (login)