Number of Parliamentary Documents

Druh tisku20212022
Vládní návrhy zákonů3236
Nevládní návrhy zakonů3715
   z toho návrhy jednotlivých poslanců10
   z toho návrhy skupin poslanců2811
   z toho návrhy Senátu33
   z toho návrhy zastupitelstev krajů51
Státní rozpočty11
Mezinárodní smlouvy1016
Zprávy3134
Odpovědi na písemné interpelace00
Dokumenty EU10
Zakonná opatření Senátu00
Celkem113103


ISP (login)