Předpis 307/2018 Sb.

Citace307/2018 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka153 (20. 12. 2018)
Účinnostod 4. 1. 2019
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
93 Novela z. o dluhopisech

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 153 pod číslem 307/2018 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
96/1993novelizujeZákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 
211/2000novelizujeZákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
190/2004novelizujeZákon o dluhopisech 
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
378/2005novelizujeZákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů) 
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví 
374/2015novelizujeZákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 
257/2016novelizujeZákon o spotřebitelském úvěru 


ISP (příhlásit)