Předpis 90/2021 Sb.

Citace90/2021 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Částka36 (1. 3. 2021)
Účinnostod 26. 5. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
697 Novela z. o zdravotnických prostředcích

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 90/2021 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
40/1995novelizujeZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
268/2014novelizujeZákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)