Předpis 50/2019 Sb.

Citace50/2019 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Částka19 (15. 2. 2019)
Účinnostod 15. 2. 2019
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
175 Novela z. - autorský zákon

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 19 pod číslem 50/2019 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
121/2000novelizujeZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 


ISP (příhlásit)