Předpis 150/2017 Sb.

Citace150/2017 Sb.
NázevZákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
Částka52 (22. 5. 2017)
Účinnostod 1. 7. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
994 Vl.n.z. o zahraniční službě
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 52 pod číslem 150/2017 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění 
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
274/2015rušíVyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování 
Derogace pasivní
35/2019novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)1
Vztahováno k
186/2017na základěVyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů 
187/2017na základěVyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti 
188/2017na základěVyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby 
189/2017na základěVyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování 


ISP (příhlásit)