Předpis 61/2014 Sb.

Citace61/2014 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony
Částka23 (7. 4. 2014)
Účinnostod 7. 4. 2014
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
67 Novela z. - chemický zákon
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 23 pod číslem 61/2014 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
59/2006novelizujeZákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
350/2011novelizujeZákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 
Derogace pasivní
224/2015novelizujeZákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)1


ISP (příhlásit)