Předpis 251/2016 Sb.

Citace251/2016 Sb.
NázevZákon o některých přestupcích
Částka98 (3. 8. 2016)
Účinnostod 1. 7. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
554 Vl. n. z. o některých přestupcích
Navržené změny10 tisků, z toho 2 projednávané

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 98 pod číslem 251/2016 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
178/2018novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
327/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb.2
417/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony3


ISP (příhlásit)