Předpis 127/2014 Sb.

Citace127/2014 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka54 (11. 7. 2014)
Účinnostod 1. 2. 2015
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
47 Novela z. o civilním letectví
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 54 pod číslem 127/2014 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
49/1997novelizujeZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
Derogace pasivní
250/2014novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě1


ISP (příhlásit)