Předpis 298/2017 Sb.

Citace298/2017 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Částka104 (19. 9. 2017)
Účinnostod 4. 10. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
238 Novela z. - exekuční řád

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 298/2017 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 


ISP (příhlásit)