Předpis 259/2014 Sb.

Citace259/2014 Sb.
NázevZákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)
Částka107 (19. 11. 2014)
Účinnostod 4. 12. 2014
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
213 Vl.n.z. o prekurzorech výbušnin
Navržené změny2 tisky, z toho 1 projednávaný

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 107 pod číslem 259/2014 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
Derogace pasivní
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích1


ISP (příhlásit)