Předpis 226/2013 Sb.

Citace226/2013 Sb.
NázevZákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Částka91 (2. 8. 2013)
Účinnostod 1. 9. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
803 Vl.n.z. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 226/2013 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích1
206/2019novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů2
Vztahováno k
285/2013na základěVyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 
231/2019na základěVyhláška o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 
74/2022na základěVyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 


ISP (příhlásit)