Předpis 73/2012 Sb.

Citace73/2012 Sb.
NázevZákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
Částka28 (12. 3. 2012)
Účinnostod 1. 9. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
445 Vl.n.z. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
Navržené změny3 tisky, z toho 1 projednávaný

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 28 pod číslem 73/2012 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
89/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech1
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích2
Vztahováno k
257/2012na základěVyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů 
472/2017na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů 


ISP (příhlásit)