Předpis 426/2011 Sb.

Citace426/2011 Sb.
NázevZákon o důchodovém spoření
Částka149 (28. 12. 2011)
Účinnostod 1. 1. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
412 Vl.n.z. o důchodovém spoření
Navržené změny10 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 149 pod číslem 426/2011 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
399/2012novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření1
241/2013novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů2
163/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů3
376/2015rušíZákon o ukončení důchodového spoření4
377/2015novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření5
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích6
Vztahováno k
58/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb. 
117/2012na základěVyhláška o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu 
341/2012na základěVyhláška o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu 
423/2012na základěVyhláška o zvyšování důchodů vyplácených z pojistné smlouvy o pojištění důchodu 
425/2012na základěVyhláška o předkládání informací penzijní společností České národní bance 
40/2013na základěVyhláška o náležitostech nabídky pojištění důchodu 
141/2013na základěNařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie 
248/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 
476/2017na základěVyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření 


ISP (příhlásit)