Předpis 374/2011 Sb.

Citace374/2011 Sb.
NázevZákon o zdravotnické záchranné službě
Částka131 (8. 12. 2011)
Účinnostod 1. 4. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
406 Vl.n.z. o zdravotnické záchranné službě
Navržené změny3 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 374/2011 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
385/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě1
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích2
371/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony4
374/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony3
Vztahováno k
148/2012na základěNařízení vlády o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu 


ISP (příhlásit)