Předpis 110/2007 Sb.

Citace110/2007 Sb.
NázevZákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů
Částka41 (15. 5. 2007)
Účinnostod 1. 6. 2007
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
92 Vl.n.z. o opatřeních souvis. se zrušením Min.informatiky
Navržené změny6 tisků, z toho 1 projednávaný

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 41 pod číslem 110/2007 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
77/1997novelizujeZákon o státním podniku 
106/1999novelizujeZákon o svobodném přístupu k informacím 
26/2000novelizujeZákon o veřejných dražbách 
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách 
227/2000novelizujeZákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 
240/2000novelizujeZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
517/2002novelizujeZákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony 
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
137/2006novelizujeZákon o veřejných zakázkách 
179/2006novelizujeZákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 
Derogace pasivní
153/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
134/2016novelizujeZákon o zadávání veřejných zakázek3
297/2016novelizujeZákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce2


ISP (příhlásit)