Předpis 292/2009 Sb.

Citace292/2009 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka90 (4. 9. 2009)
Účinnostod 1. 10. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
744 Novela z. o spotřebních daních
Navržené změny4 tisky, z toho 1 projednávaný

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 292/2009 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
86/2002novelizujeZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních 
695/2004novelizujeZákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů 
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 
37/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů 
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 
Derogace pasivní
201/2012novelizujeZákon o ochraně ovzduší1
383/2012novelizujeZákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů2


ISP (příhlásit)