Předpis 190/2009 Sb.

Citace190/2009 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka57 (26. 6. 2009)
Účinnostod 1. 7. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
704 Novela z. o archivnictví a spisové službě
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 190/2009 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
227/2000novelizujeZákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 
301/2000novelizujeZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
300/2008novelizujeZákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
Derogace pasivní
297/2016novelizujeZákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce1


ISP (příhlásit)