Předpis 483/2008 Sb.

Citace483/2008 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
Částka155 (31. 12. 2008)
Účinnostod 1. 2. 2009, zrušeno dnem 1. 9. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
520 Novela z. o ochraně ovzduší
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 155 pod číslem 483/2008 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
86/2002novelizujeZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
117/2005rušíNařízení vlády o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy 
Derogace pasivní
201/2012rušíZákon o ochraně ovzduší1


ISP (příhlásit)