Předpis 304/2008 Sb.

Citace304/2008 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony
Částka98 (19. 8. 2008)
Účinnostod 1. 1. 2010
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
471 Novela z. o účetnictví
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 98 pod číslem 304/2008 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
563/1991novelizujeZákon o účetnictví 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
Derogace pasivní
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu1


ISP (příhlásit)