Předpis 153/2010 Sb.

Citace153/2010 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka54 (21. 5. 2010)
Účinnostod 1. 7. 2010
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
1025 Novela z. o elektronických komunikacích

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 54 pod číslem 153/2010 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
483/1991novelizujeZákon České národní rady o České televizi 
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách 
121/2000novelizujeZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
240/2000novelizujeZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
241/2000novelizujeZákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů 
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
110/2007novelizujeZákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů 
273/2008novelizujeZákon o Policii České republiky 
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 


ISP (příhlásit)