Předpis 164/2010 Sb.

Citace164/2010 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
Částka58 (31. 5. 2010)
Účinnostod 31. 5. 2010
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
1021 Novela z. o podmínkách obchodování s povolenkami
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 164/2010 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
86/2002novelizujeZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
695/2004novelizujeZákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů 
Derogace pasivní
201/2012novelizujeZákon o ochraně ovzduší1
383/2012novelizujeZákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů2


ISP (příhlásit)