Předpis 151/2010 Sb.

Citace151/2010 Sb.
NázevZákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů
Částka53 (21. 5. 2010)
Účinnostod 1. 7. 2010
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
883 Vl. n. z. o zahraniční rozvojové spolupráci
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 151/2010 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
97/1993novelizujeZákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv 
239/2000novelizujeZákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
Derogace pasivní
484/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1


ISP (příhlásit)