Předpis 480/2008 Sb.

Citace480/2008 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Částka154 (31. 12. 2008)
Účinnostod 1. 1. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
592 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 154 pod číslem 480/2008 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 


ISP (příhlásit)