Předpis 218/2009 Sb.

Citace218/2009 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka65 (20. 7. 2009)
Účinnostod 20. 7. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
559 Novela občanského soudního řádu
Navržené změny5 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem 218/2009 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
13/1993novelizujeCelní zákon 
283/1993novelizujeZákon o státním zastupitelství 
153/1994novelizujeZákon o zpravodajských službách České republiky 
257/2000novelizujeZákon o Probační a mediální službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) 
279/2003novelizujeZákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů 
185/2004novelizujeZákon o Celní správě České republiky 
7/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Derogace pasivní
17/2012novelizujeZákon o Celní správě České republiky1
242/2016novelizujeZákon celní zákon2


ISP (příhlásit)