Předpis 215/2009 Sb.

Citace215/2009 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Částka65 (20. 7. 2009)
Účinnostod 20. 7. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
498 Novela obchodního zákoníku
Navržené změny4 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem 215/2009 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
627/2004novelizujeZákon o evropské společnosti 
125/2008novelizujeZákon o přeměnách obchodních společností a družstev 
Derogace pasivní
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník1
340/2013novelizujeZákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí2


ISP (příhlásit)